Eivind har redigert sammen timelapsen og lagt den på youtube. Fantastisk!