Skip to content

Natursti

Tilgang til tomten var en av de største utfordringene vi hadde. Dette ble løst med en natursti over steinmoloen som lå det fra før.