Skip to content

TreStykker 2014 starter

I år har TreStykker inngått et samarbeid med Ørland kommune om å designe og bygge en bypark på Brekstad, Ørland. Ungdommer fra Ørland har uttrykt at de ønsker seg et sted å være mellom skole og eventuelle fritidsaktiviteter på kveldstid, og at dette burde være en slags “allværspark” hvor de kan oppholde seg uansett vær. Vi ønsker at parken skal kunne brukes av alle beboerne på Ørland, og vil legge til rette for bruk for ulike interesser og aldersgrupper. Parken skal stå som et frampek på den utviklingen som skal skje på Brekstad, og det vi bygger vil være startskuddet for det hele.

Byparken har fått beliggenheten på meieritomten, et grønt område som kobler seg på hovedgaten Yrjarsgate i vest. Gaten strekker seg gjennom Brekstad, og det meste av trafikk og næring er lokalisert her. I øst har man direkte utsyn til trondheimsfjorden.

Overordnet mål for årets prosjekt er å skape et parkområde for alle beboerne på Brekstad, hvor man kan oppholde seg ute, men at man også kan ha tørre områder under tak eller mer skjermede rom. Gjennom arkitektoniske grep ønsker vi å skape et nytt urbant byrom som hele Brekstad kan ta del i.

 

 

IMG_3027-sensur