Skip to content

Ski, Waldemarhøy og Vesteråtparken

Ski

Ski stasjon - mulitconsultSki stasjon i fremtiden, Multiconsult

Når Follobanen åpner i 2021 vil Ski bli ett av de største kollektivknutepunktene i Akershus. Ski vil være nærmere hovedstaden enn noen gang før, med reisetid med tog på kun 12 minutter. Med denne utviklingen vil Ski bli et attraktivt sted å bo og jobbe. Det kommer til å skje store utbyggingsprosjekter i Ski for å kunne møte denne nye utviklingen. Ski sentrum planlegges etter å kunne være en by for gående, der folk har nærhet til alle av dagliglivets funksjoner, inkludert skole og barnehager.

Waldemarhøy  

Waldemarhøy er et av de eldste husene i Ski. Det ble oppført i 1889 av dr. Kloumann som var den første legen i Ski. Huset bygget i dragestil. Dragestilen er en arkitektonisk stil som var utbredt i Norge i perioden 1880-1910. Waldemarhøy var originalt en herskapsvilla, men i 1964 tok Ski kommune over villaen. Ved overtakelsen var villaen i dårlig stand, og i 1983 vedtok Ski kommune å sette bygningen i stand til et kultursenter. I dag er Waldemrhøy møtelokale for blant annet Ski hisotirelad, Ski husflidlag, Ski malerklubb og kulturetaten i Ski kommune.

12674811_10208965813929494_30070702_oWaldemarhøy sett fra Vesteråtparken.

12656520_10208965811529434_328749875_oWademarhøy står i et kulturlandskap, med spor helt tilbake til steinalderen.

Vesteråtparken

Vesteråtparken har vært et grøntanlegg siden 1984, og det vil forbli et svært viktig grøntområde for byen. I dag er dette den mest sentrale parken i Ski sentrum. Det er nylig satt opp en lekeplass i parken, og dette gjør at parken blir brukt av en god del barefamilier. Parken er også et turmål for barnehager og skoler i Ski.

12656318_10208965813289478_510236491_oSki Hagelag skjøtter et stort staudebed som skiller Waldemarhøy og Vesteråtparken.

 

12698725_10208965793448982_1481258561_oMidt i Vesteråtparken står en gammel kiosk.

12656295_10208965790768915_1797768073_oDen nye lekeplassen er populær blant den yngre generasjonen.