Skip to content

DAG 2 – Skisseprosjekt

Dag 2 startet vi opp på NTNU Gløshaugen. Vi startet med en oppsummering av gårsdagens befaring på tomta, hvor gruppene hadde skrevet opp hvert sitt ark med registreringer og potensiale vi kunne tenke oss å jobbe videre med. Blant stikkordene som kom frem var siktlinjer, høyder, forbindelse, synlighet og nivåer.

Vi fikk en introduksjon til workshop 2 – skisseprosjekt med våre veiledere, Nøysom arkitekter. Her var målet å komme opp med mange forskjellige ideer knyttet til de registreringene vi hadde gjort. Vi delte oss opp i fire forskjellige grupper som med utgangspunkt i gårsdagens registreringer startet å produsere mange raske skisser. Hver av ideene som kom frem fikk i løpet av dagen et formsvar i skisser og skissemodeller, som vi skal jobbe videre med de kommende dagene.