Skip to content

DAG 3 – Prosjektering

Dag 3 startet med gjennomgang av skisseprosjektene sammen med Nøysom Arkitekter. I skisseprosjektsfasen jobbet vi med 4 ulike konsept knyttet til forskjellige aspekter ved tomten, og presenterte 4 forslag per gruppe. Etter diskusjon og refleksjon ble det valgt hvilke forslag man skulle velge ut for videre bearbeidelse. Deltagerne ble videre delt inn i nye grupper for å jobbe videre med de utvalgte prosjektene. For at alle skal få ta del i alle ideene skifter vi grupper ofte.

Senere på kvelden var det duket kos og sosialt. Vi spiste taco til middag etterfulgt av noen runder på bowlinghallen.