Skip to content

Om Trestykker

Ideworkshop

Studenter samles og utarbeider designet til trekonstruksjonen forankret i stedet. 

Prosjektering

Plantegninger utarbeidses. 

 

Bygging

Trekonstruksjonen bygges. 

 

 

TreStykker er en studentdrevet og uavhengig workshop for arkitekt- og landskapsarkitektstudenter ved de fire arkitektskolene i Norge: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo og Bergen Arkitekthøgkole. 

Hovedmålet med Trestykker er å gi studenter byggerfaring, så vel som en arena hvor en kan møtes på tvers av de ulike skolene for å kunne dra nytte av hverandres kunnskap og fokusfelt. Med denne muligheten kan en også skape kontakter til det kommende arbeidslivet. Ved å følge et prosjekt fra ide til ferdigstilling gir workshopen studenter også verdifull erfaring i forhold til prosjektledelse, logistikk og bygging. 

TreStykker har vært arrangert elleve ganger tidligere med stor nasjonal og internasjonal interesse. Alle byggverkene har vært tegnet, prosjektert og bygget av studenter. Tidligere realiserte prosjekter er bl.a. en flytende bålplass i Bergen, et “pusterom” på Majorstua i Oslo, et utstillingsrom for arkitektur og kunst i Trondheim, et naust i Bjørvika, en lekeplass i Nordnesparken i Bergen og en bypark i Brekstad på Ørlandet.

Ansvaret for workshopen rullerer mellom de fire skolene. I år er det landskapsarkitekter ved NMBU som står for hovedansvaret. Trestykker har et aktivt nettverk av kontakter og sponsorer som vi samarbeider med og som hjelper å realisere prosjektene.