Skip to content

Oppsummering Trestykker 2020

Det hele startet januar 2020 på NMBU, da Julie Næss Mikalsen overtok rollen som leder av Trestykker for året 2020. Hun plukket så ut Sina Andrine Hareide Killi som arrangementansvarlig, Henrik Malvik Bjørgan som sjefen for økonomi og meg – Veslemøy Vårlid som ansvarlig for markedsføringen. Men en byggleder manglet vi sårt, da vi resterende styremedlemmer er landskapsarkitektstudenter. Vi tok kontakt med en av årets søkere som gjennom sin søknad hadde vist sin tyngde og kompetanse innen feltet. Han het Andrè Nikolai Berlin, og valget med han som byggeleder ble et av de beste valgene vi tok.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Men så kom et stort fjell (i metaforisk forstand vel å merke) som måtte bestiges – Korona het det fjellet. Med en allerede sen overtakelse ga dette oss en utfordring i planleggingen av Trestykker 2020. Da var vi glade for at møtene kunne foretas over zoom og at våre sponsorer ga oss vind under vingene. Men lett skulle det ikke bli, tiden var usikker og spørsmålet om vi måtte avlyse Trestykker 2020 ble hyppig luftet over zoom-møtene. Men vi tok et skritt av gangen og krysset fingrene for at vi fikk lov til å møtes 20 studenter på tvers av landet. Det gikk til slutt, med en forskyving fra påsken til sommeren for ideworkshopen og fra juni til august for byggeworkshopen. Men det gikk!

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Vi fikk samlet en gjeng med 20 dyktige arkitekt- og landskapsarkitektstudenter fra NMBU, NTNU og BAS juni 2020 for en idéworkshop. En idéworkshop som skulle sette sine dype spor i form av god kompetanseutveksling, idemyldringer og gode samtaler. Inspirasjonen og forventningene stod i taket under uken, og ved hver dag som gikk lærte deltakere seg å kjenne og vi ble mer og mer kjent med årets idé for konstruksjonen. Etter mange runder og brennende diskusjoner falt valget på et buktende «trelandskap». En trestruktur satt sammen av ulike moduler som benker, bord, gulv og plantekasser. En konstruksjon som vi håpet ville invitere inn til større og mer variert bruk av Vaterlandsparken, årets lokasjon. Utformingen ble gjort med tanke på at den ikke skulle føles arkitektonisk fremmed for de allerede eksisterende brukerne, men likevel skulle den vekke interesse fra nye brukgergrupper. Brukergruppene ønsket vi skulle kunne oppholde seg på konstruksjonen, side om side, men likevel føle seg trygge. Dette sprang ut fra konseptet vårt avstand, hvor intensjonen vår var å ivareta den helsemessige tryggheten til brukeren nå under korona. Med ønsker, intensjoner, mål og tanker om konstruksjonen ble den overordnet tegnet ut under prosjekteringsworkshopen. Vi hadde et utgangspunkt for årets konstruksjon, da gjenstod det bare nødvendige tekniske tegninger, søkeprosess og… bygging! 

Byggingen startet en solrik dag i Ås 31. juli 2020. Pga. bestillingen av treverk fra Moelven og Resirqel var gjort i forkant av idéworkshopen ble arbeidsoppgaven for en håndfull deltakere å kløyve materialet til riktige dimensjoner. Da de var klar startet kappingen og monteringen. 60 graders vinkel ble universelt på alle modulene. Tidlig ble det konkurranse om å få den glatteste vinkelen på modulene. Bygging, fellesmåltider og sosiale kvelder gikk om hverandre før plutselig alle modulene til begge konstruksjonene var ferdig montert. De ble da fraktet til Oslo og satt sammen i Vaterlandsparken.

Og plutselig så stod de der. 46 moduler hadde blitt til to konstruksjoner, en i vest og en i øst. To konstruksjoner med utallige muligheter for både bruk og sittestillinger. Vi fikk tidlig gleden av å se barn som tok konstruksjonen i bruk som et klatrende landskap, og stambrukere som tok i bruk konstruksjonen som ny sitteplass for å nyte solen og en pils med god oversikt over parken. Unge kollegaer med lunsjen sin fikk vi også se satte seg ned og nøt den grønne lungen midt i byen. Det var akkurat slik variert og økt bruk vi ønsket vår konstruksjon skulle skape. Å få se konstruksjonen være til glede og interesse gjorde alle brukte timer, og flis i hendene verdt det. Vi håper konstruksjonen vil fortsette å brukes og berike Vaterlandsparken med større og mer variert bruk.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Vi vil gjerne takke alle våre sponsorer som har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet. En stor takk går også til Knut Werner Lindeberg Alsén for god hjelp. Til alle årets deltakere – hjertelig takk for deres innsats for å skape Trestykker 2020. 

Med det vil vi i styret for Trestykker 2020 takke for oss og ønske Trestykker 2021 masse lykke til!

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén