Skip to content

Bilder fra endelig valg av tomt!

Etter mange tomtebefaringer har vi til slutt valgt en tomt som ligger mellom Nordnesparken og Nordnes barneskole. Her har vi mange kvaliteter å ta fatt i!