Skip to content

TreStykker 2004

TreStykker 04

Resultatet av workshopen TreStykker 04 var en gangbro plassert sentralt i Trondheim sentrum. Prosjektet sto ferdig sommeren 2004 og ble senere flyttet til Tevedestrand.

TreStykker 04 ble tegnet og bygget av arkitektstudenter fra AHO, BAS og NTNU. Ideen om workshopen TreStykker kom fra Lars Marius Olsen og Finn Magnus Rasmussen. Som arkitektstudenter følte de behovet for å få innsikt i hele prosessen fra tegnebordet til bygging i full skala, inkludert samarbeidet med kommunale myndigheter, entreprenører og andre aktører. Særlig var de opptatt av å synliggjøre ideer som kan vekke interesse for nyskapende arkitektur.

Hovedgrepet var en gangbro konstruert som et fagverk i tre. Den gikk over Kongens gates allmenning og endte med en utkraging over Nidelven. Konstruksjonen var av limtre, wire, stålstrekkfisker og murte lecaskiver på betongfundamenter. På allmenningen ble det lagt grus og satt opp seks stenbenker for å gjøre plassen mer inviterende og attraktiv som uterom.

DSC04626

bro fra veien

bro i luft

bro under

bro ut i elv

bro-gutta

bro-piker

bro-sykkel

detalj1

detalj2

detalj3

detalj4

oversikt2

plass1

plass2

plass6

bilde, bro 2

bilde, bro

DSC04485