Skip to content

Blogg – Idèworkshop 2020

Dag 1: Befaring av lokasjon

 

Etter ein triveleg oppstart i går med grilling og leik i Ås, har vi no gjennomført fyrste dag av ideworkshopen. Vi har vore på befaring i Vaterlandsparken der vi skal byggje konstruksjonane. Vi vart kjent med område ved å skissere, måle opp og å ta bilete. Vi lot besøkande ta del i utforskinga ved å få deira innspill og meininger om parken.

Marte Ofstad frå Interkulturelt museum hadde eit foredrag om historia til området. Ho prata blandt anna om at det har vore mykje trelast her langs Akerselva. Og at dette har vore ein belasta og fattig bydel i fleire århundrer. 

Stina Maria Lindholm frå bydel Gamle Oslo gav oss meir informasjon om parken, og den viktige rollen den har sentralt i Oslo. Eit av måla dei har i bydelen er å få fleire til å gå gjennom og gjerne også ta eit stopp i parken. Dette håper vi å få til!

Etter god utforsking av Vaterlandsparken tok vi ein runde rundt for å bli betre kjent med nærområdet. Vi endte turen med eit lite besøk i nye Deichmanske bibliotek. 

Dagen vart avslutta på Olivia i Østbanehallen der vi åt deilig mat i godt selskap. Vi er veldig spent og gler oss mykje til dei neste dagane med idemyldring og prosjektering! 

 

Dag 2: Oppstart av idèworkshop

 

I dag har vi hatt en spennende dag i Ås Kulturhus og kommet i gang med å tegne ideer til konstruksjonene!

Dagen startet med en oppsummering av gårsdagens tur til Vaterlandsparken. Vi snakket om hva vi lærte av runden med medvirkning i parken, og hvilke inntrykk og tanker vi satt igjen med etter besøket. 

Etter oppsummeringen begynte vi å skisse. Først lagde alle egne skisser av overordnede ideer til konstruksjonene. Deretter satt vi oss i små grupper og delte ideene våre med hverandre. Sammen jobbet hver gruppe med å komme frem til noen forlag som vi presenterte for de andre. 

Tilslutt delte vi oss i to store grupper til en ny runde med idemyldring. Denne gangen tok vi utgangspunkt i et forslag fra forrige runde og jobbet videre med dette. Vi avsluttet dagen med en gjennomgang og følelsen av å ha et godt utgangspunkt til resten av uken!

 

Dag 3: Grønne tak og Resirqel

 

Idag fikk vi besøk av landskapsarkitekt og førsteamanuensis ved NMBU, Ingrid Merete Ødegaard. Hun holdt et interessant foredrag for oss om grønne tak og viktigheten av å inkludere blågrønne strukturer i byggeprosjekter. Hun snakket også litt om overvann og hvordan overvann kan håndteres og brukes som en ressurs. 

Etter foredraget kastet vi oss på syklene våre og rullet mot campus. Første stopp var det nye regnbedet ved meieribygget. Anlegget var under utbygging men skal etter hvert som det ferdigstilles, bidra til å fange opp regnvann fra takene rundt og samle det i en bekk som skal renne gjennom bedet. Videre trillet vi opp bakken mot Akropolis og inn på planteskolen hvor vi fikk se grønne tak som startet som en masteroppgave og som i dag brukes til forskning. Siste stopp på sykkelturen var ved noen studenthager utenfor den nye veterinærbygningen. Hagene blir brukt av studenter som en del av et emne, der de skal ta vare på plantene gjennom hele sommeren og samtidig loggføre resultater og observasjoner de gjør underveis. Takk til Ingrid for en fin omvisning!

Etter lunsj og en kopp kaffe på Vitenparken dro vi tilbake til Ås kulturhus hvor vi fikk et lite zoom-foredrag med Lasse fra Resirqel. Han fortalte oss litt om ombruk av byggematerialer, noe vi er opptatt av og ønsker å få til i dette prosjektet. Vi håper å kunne bestille enkelte ombruksmaterialer fra Resirqel men også at konstruksjonen vår er bygget på en måte som gjør at materialene lett kan brukes igjen i senere prosjekter. 

De to siste timene av dagen ble brukt til videre skissering og idemyldring rundt et av forslagene fra dagen før. Her kom det opp mange morsomme og kreative løsninger og det var flere som også dristet seg til å presentere helt nye ideer for gruppa. Ingenting er hugget i stein (enda), så det er veldig bra med nye forslag til hvordan konstruksjonen kan se ut! Gjennom hele denne siste skisseringsfasen fikk vi god veiledning og nyttige tips fra Aasmund Bunkholt, daglig leder i TreFokus, som er en av hovedsponsorene til TreStykker. 

Etter dagen i dag er undertegnede inspirert og ivrig til å jobbe videre med skisser og idemyldring og ser frem til morgendagen. Takk for i dag!

 

Dag 4: Overordnet formspråk

 

I dag hadde vi æren av å ha besøk av Kjersti Vallevik Håbjørg fra Bar Bakke. Hun ga oss først en meget inspirerende forelesning om trekonstruksjoner. Fokuset var blant annet hvordan vi kan jobbe med trevirkets dimensjoner, det hele og enkle og ivaretakelse av tre som materiale. Vi ble inspirert gjennom mange gode eksempler. 

Med Kjersti som veileder jobbet vi så videre med gårsdagens overordnede ideer. Noen ideer ble videreutviklet, men helt nye ideer sprunget også ut.  Etter en del jobbing i ulike grupper hadde vi en felles diskusjon i plenum. Fellesnevnren for det utgangspunktet vi valgte å gå videre med var koblede soner, bakkekontakt, aktivitet, moduler og lekenhet. Siste vedlagte bilder viser det utgangspunktet som ble stemt fram for videre utvikling. Vi ser frem til å prøve oss frem med ulike variasjoner innen for dette overordnete formspråket. Målet er å lage møteplasser som inviterer inn ulike brukergrupper. Hvor en kan tilby brukerne ulike soner for å spille på konseptet avstand. Ved bølgende oppbygning og variasjoner innad i konstruksjonene håper vi å invitere til både lek og opphold – side om side. 

 

Dag 5: Utemøbler

 
Utemøbler var tema idag. Thomas Sund presenterte eit utval av dei mest populære produkta til den tradisjonsrike produsenten Vestre, kor han sjølv er marknadssjef for Norden.
 
Vestre har levert utemøblar sidan midten av nittenhundretalet, og i tillegg til godt design og kvalitet, jobber dei aktivt opp imot mange av FNs bærekraftigheitsmål. Dei har gjort store tiltak for å redusere karbonavtrykket, og prøver å få til eit komplett dokumenteringssystem for opphavet av råstoffa for produksjonen.
 
Thomas snakka vidare om sittekomfort, men ikkje minst om arbedet for å skape varierte moglegheiter for sitting i offentlege rom – med enkle middel. Produkta til Vestre er laga for å vare gjennom fleire tiår, og dei tilbyr re-lakkering, utskifting av trekomponentar og andre slitedelar.
 
Sidan teikna vi vidare frå der vi enda opp igår, då diskusjonen enda opp i at vi ville gå for ein aktiv, sjølvstendig rørsle eller retning i møte med halvsirkelen, og at vi ønska å at vår konstruksjon skal bevege seg frå asfalten og opp på graset langs denne linja, og slik skape ei frittståande kopling mellom desse to nivåa.
 
Vi tok i bruk ein ny metode for å kome vidare i prosjekteringsprosessen. I to like store grupper sat vi og teikna vidare frå der vi enda opp i felles diskusjon igår, og varierte mellom felles diskusjon i gruppa, og individuell teikning i stillheit. Etter ei tid lot gruppene teikningane ligge, men byta bord, slik at gruppe ein no teikna vidare på det gruppe to hadde laga. Resultata blei diskutert gjennom i fellesskap. Hovudtendensen i teikningane utforska eit landskap av boks-element som er tenkt å kunne settast saman på ulike måtar. I fellesskap vart vi enig om å gå for å utvikle dette konseptet vidare som hovudelement i prosjektet. Og så måtte vi rømme kulturhuset før lunsj, sidan nokon andre skulle ha lunsjmøtet sitt der idag.
 
Vi tok med teikningane ut i det fri, tok lunsj, og diskuterte sidan vidare korleis dette landskapet bygd opp av ulike moduler kan tenkast å ta form. Alle fekk til lekse å prøve å finne ein referanse til i morgon, som utgangspunkt til diskusjon om estetiske val og praktisk løysing.
Styret hadde sidan igår kome fram til at det ikkje let seg gjere å bygge på graset, men ein vart samd om at det evt går an å halde fram konstruksjonen med ein overhengande del i den retninga. Vi kom nok ein gong inn på diskusjonen om vi skulle halde fast med ein aktiv måte å forhalde seg til den dominerande halvsirkelen på, eller om vi skulle underordne oss sirkelen i plasseringa av vårt prosjekt.
 
Vi blei samde om å gå bort i frå ein radiell plassering, og heller stille prosjektet opp i ei meir rigid hovudretning opp mot sirkelen – ei vidareføring av avgjersla frå igår. Vi vart også samde om å fordele prosjektet på minst to ulike plasseringar.
Vi avslutta arbeidet litt tidlegare idag, og reiste til Drøbak for volleyball, bading, stuping, SUP-ing, grilling – det var så varmt i vatnet at vi vurderte å trekke grillpølsene der heller enn på grillen.
 

Dag 6: Arkitektene møter ingeniørene

 

Da var vi kommet til sjette dag av idéworkshopen. Planen for dagen var å arbeide videre med den valgte orienteringen av designet fra gårsdagen, men nå med mål om å konkretisere både bruk, form og detaljering. Men først; en liten tur på verkstedet til NMBU! 

Vi startet dagen fordelt i to grupper for et HMS-kurs på verkstedet. Av overingeniør Roar Økseter ved NMBU fikk vi innføring i de ulike verktøyene vi vil få tilgang til under byggeworkshopen, samt nyttig informasjon om fremgangsmåter for arbeidet på verkstedet. Etter besøket arbeidet vi et par timer i de to gruppene. Den ene gruppen fikk i oppgave å lage en situasjonsmodell til felles bruk, mens den gjenværende begynte prosjektering med digitale verktøy. 

Siden delte vi oss i mindre grupper for mer diskusjon og utarbeiding av skisser, som deretter ble gjennomgått i fellesskap. Gårsdagens idé om et landskap av moduler ble her utfordret gjennom ønsket om et lettere uttrykk, med mulighet for bruk av spileelementer til å trekke konstruksjonen opp fra bakken. Det ble også sett på hvordan flateelementer kunne brukes til definering av rom og sittesoner. 

Etter lunsj kom professor dr. Ing. Thomas Thiis på besøk for hjelp med spørsmål relatert til konstruksjonsprinsipp og andre tekniske hensyn. Styrker og svakheter ved de ulike skissene ble diskutert, hvor konklusjonen ble å videreutvikle det valgte formspråket til en lettere variant, med mulighet for mer organiske former enn den tidligere valgte «kloss»-ordningen. En interessant tanke som oppstod her var en langstrakt modul som sonedelende element på tomten, som kunne bevege seg som et grønt bånd gjennom konstruksjonen. Vi så muligheter for flere ulike løsninger og orienteringer av en slik modul, og den ble slik et utgangspunkt for videre prosjektering frem til morgendagen.

Dag 7: Valget

 

Dette var muligens den mest fornøyelige starten på en dag vi har hatt siden TreStykker 2020 begynte workshopen. Morgenen var varm, stemningen behagelig og smilene vandret lett rundt i rommet. Temaet var individuell frihåndstegning.

Vi har kommet til et punkt i prosessen der det er på tide å konkretisere veien vi ønsker prosjektet skal ta. Strategien var å la alle jobbe ut konkrete ideer og grep, legge dem frem for gjengen og deretter gruppere seg med andre som hadde lignende tanker.  Sammen ville man så utvikle et felles forslag.

At arbeidet har båret frukter var åpenbart. Mange av ideene, om ikke alle, var basert på grunnlaget lagt over de siste seks dagene. En inndeling på tre grupper ble naturlig. Frem til i dag hadde arbeidet hovedsakelig vært konseptuelt og overordnet, men nå tok vi et merkbart skritt fremover. Ting ble håndfaste. Ting ble ekte. Forslaget vi la frem noen timer senere ville avgjøre veien videre. Smilene fra morgentimen ble til latter og effektivt samarbeid.

Før lunsj hadde vi et foredrag med Bengt M. Tovslid fra Bergknapp. Selskapet er markedsledende innen utvikling av grønne tak i Norge og en av prosjektets hovedsponsorer. Vi fikk et innblikk i teknologien som gjør grønne tak mulige, samt hvilke muligheter som finnes for bruk og artssammensetning.

Som vanlig var det strålende sol da lunsjen meldte sin ankomst. Valget som skulle tas kunne vente til senere. Vi satt på de varme benkene langs vannspeilet og nøt pausen for det den var verdt. Nå skulle man kanskje tro at vi arkitektstudenter kun diskuterer moten på Løkka, massetetthet og Le Corbusier i pausene, men det er ikke tilfellet. Vi diskuterer faktisk brukergrupper også. Neida. Praten gikk blant annet i Corvus-fuglenes evne til å løse problemer, slektsforskning og baguetter fra Too good to go.

Men tiden løp fra oss. Stemmen til Veslemøy ljomet over plassen og vi trakk inn. Etter en halvtimes intensiv finpussing var gruppene klare til å legge frem forslagene. Det var tre vidt forskjellige formspråk, tre vidt forskjellige ideer, samtidig bar alle spor av å ha blitt utviklet i fellesskap. Det lå en ro over rommet. For undertegnede virket det som at folk senket skuldrene. Uansett utfall ville dette bli bra.

Det måtte fem runder med stemming til før resultatet ble noe annet enn uavgjort. Gang på gang ble resultatet for jevnt. Til slutt klarte vi altså å lande på et valg. Alternativ 1. På mange måter er det nå det begynner – hvordan gjøre ideen til virkelighet?

 

Dag 8: Konkretisering

 

I dag var det den nest siste dagen av idéworshopen, og vi prøvde å arbeide med prosjektet så konkret som mulig. Vi begynte dagen med å jobbe i to grupper hvor den ene hadde ansvar for konstruksjon og detaljer, mens den andre jobbet med helhet og uttrykk. 

Gjennom dagen hadde vi jevnlige møter hvor vi diskuterte mulige løsninger, og hvordan konstruksjon/ detaljer påvirker uttrykket og omvendt. Noen jobbet med fysisk modell, noen med ArchiCAD og andre med håndtegninger for konstruksjonsprinsipper. Det var gode diskusjoner som tok opp gode poeng. I mange saker var vi ganske todelt, og etter fredagens utrolige avstemninger hadde vi mer fokus på gode diskusjoner. 

Det ble også laget en fullskala modul med omtrent samme dimensjoner som skal brukes på den endelige konstruksjonen. Dette gjorde det så mye lettere å forstå hvordan ting kunne gjøres. Vi prøvde blant annet ut hvordan vinkler på 60 grader fungerer som ryggstøtte. 

Mot sutten av dagen ble vi rammet av tidspress, og arbeidet effektivt for å få et konkret forslag i modell og plan. Det var egentlig lagt opp til grilling i parkområdet til NMBU, men tordenværet og tidspresset gjorde at vi heller tok en hyggelig middag/ grilling i paviljongen med rådhuset. Tid til å spise is finnes det derimot alltid, og finværet denne dagen bidro nok heller positivt på vårt bidrag til issalget på Rema 1000. 

Alt i alt en lang men gøyal og inspirerende dag!

 

Dag 9: Ved veiens ende

 

Da har vi ankommet siste dag av idèworkshopen. Planen for i dag var å fortsette arbeidet der vi slapp dagen før. Vi ble delt inn i mindre grupper der noen jobbet med formen og ferdigstilling av 3D-modell, mens andre utarbeidet konstruksjonen til plantekassene og sittebenkene. Deretter ble alt av materiale gjennomgått i plenum. 

Etter en del diskusjoner og avstemninger spikret vi fast flere hovedgrep, slik som blant annet ulike høyder og bredder på både benkene og bordene. Vi undersøkte hvordan konstruksjonen skulle møte bakken og hvordan vi kunne bruke materialet vi har til disposisjon på en fornuftig måte. I tillegg stemte vi over hva slags type planter som skal brukes, og endte opp med å velge sedum da denne arten er hardfør og visner ikke i løpet av året. 

Siden dette var siste dagen av idéworkshopen var det flere som måtte reise tidlig, dermed ble det en gradvis reduksjon i antall deltagere ut over dagen, likevel fikk vi tid til en hyggelig felles lunsj midt opp i alt arbeidet.         

Med dette takker vi for en flott og lærerik workshop hvor vi har lært mye av hverandre på tvers av de ulike arkitektskolene. Vi gleder oss til neste del av workshopen om en måneds tid, da skal det bygges!